فدای همه ی شما -دوستون دااااااااااااارم بيا توي وبلاگ ساناز جون


+ دانستنیهای جنسی زنان 666

 

              نیشخند      زبان      تشویق       خوشمزه

آشنایی با دستگاه تناسلی و اعضای جنسی زن

دستگاه تناسلی زن از ٢ قسمت داخلی و خارجی تشکیل شده است.قسمت داخلی که در درون لگن کوچک قرار گرفته است شامل:تخمدان هاپلوله های رحمی(لوله های فالوپ)-رحم(زهدان)- و مهبل(واژن) را در بر میگیرد و اعضای خارجی که در قسمت قدامی-تحتانی قوس پوبیک قرار گرفته اند شامل:برجستگی عانه-لبهای بزرگ-لبهای کوچک-کلیتوریس-دهلیز فرج-سوراخ خارجی مجزای ادرار-غدد اسکن-غدد بارتولین(غدد فرجی مهبلی)-پرده بکارت و حفره ناوی شکل است.

              دستگاه تناسلی داخلی زن

 

 

تخمدان

یک زوج غده بیضی شکل به رنگ سرخ مایل به خاکستری که هر کدام در یک طرف رحم در مجاورت لگن کوچک و در عقب و پایین لوله رحمی قرار گرفته و به رباط پهن متصل است.این غده به وسیله بند تخمدان به رباط پهن متصل است.تخمدان از اهمیت زیادی برخوردار است و بستر نگه داری سلولهای جنسی اولیه و ودیعه های کروموزومی نسل مادر به شمار می آید.تخمدان در جریان سالهای باروری هر ماه ١ تخمک آزاد میکند.ناتوانی تخمدان در آزادسازی و تکامل تخمک بی نظمیهای قاعدگی و ناباروری را به وجود      می آورد.

علاوه بر این تخمدان تولید هورمون های استروژن-پروژسترون و آندروژن را بر عهده دارد.هورمونهایی که برای رشد و اعمال طبیعی زن حیاتی به شمار می آید.

 

لوله های رحمی

لوله ای است قرینه به طول تقریبا ١٠-١٢ سانتی متر که در هر طرف تخمدان تا رحم در داخل چینی از صفاق امتداد دارد و به وسیله بند خود به نام مزوسالپنکس به رباط پهن متصل است.انتهای داخلی آن به زاویه فوقانی حفره رحمی و انتهای خارجی آن به حفره مجاور تخمدان باز میشود.لوله رحمی شامل ۴ ناحیه شیپور-آمپول-اسیموس و قسمت انتهایی    می باشد.لوله رحمی تخمک را از تخمدان گرفته و ناحیه ای است که در آنجا لقاح اتقاق می افتد.لوله رحمی محل عبور اسپرماتوزوئید برای رسیدن به تخمک است.

 

مهبل

اندام جفتگیری و مقابرت زن مهبل نام دارد.مهبل کانال خروجی رحم قسمتی از کانال زایمانی محسوب میشود.لوله ای است لیفی عضلانی قابل انبساط که از ویستبول تا رحم امتداد دارد.

مهبل مابین مثانه و پیشابراه رکتوم و مجرای آنال قرار گرفته است.انتهای فوقانی مهبل به کردن رحم مربوط است و انتهای تهتانی آن توسط پرده بکارت محدود میشود.پوشش داخلی مهبل از سلولهای مخاطی پوشیده شده که کار آن رساندن سلولهای تولیدمثل مردانه به رحم میباشد و دارای طولی بین ١٠-١۵ سانتیمتر است.

به طور کلی مهبل در اندام آمیزشی وظایف پیچیدهای بر عهده دارد.مهبل وسیله هی هست که خون قاعدگی و ترشحات داخلی را دفع میکند.بخشی از مجرای زایمان است علاوه بر این وظایف در امر دفاع از بدن میکروبها فعالیت بسیاری دارد.

 

رحم

رحم عضوی است که در داخل لگن کوچک بین مثامه و رکتوم قرار گرفته است.در قسمت فوقانی طرفی آن لوله های رحمی متصل میشود و در قسمت پایین با مهبل مرتبط است.

این عضو گلابی شکل دارای طول ۵/٧ سانتیمتر  وعرض ۵ سانتیمتر و ضخامت ۵/٢ سانتیمتر است.رحم شامل نواحی سه گانه ای به نام طاق رحم(فوندوس)-جسم رحم(کورپوس) و گردن رحم(سرویکس) می باشد.

رحم تا رسیدن به سن بلوغ کوچک است اما پس از بلوغ در پاسخ به استروژنهای مترشحه از تخمدان ها بزرگ میشود.رحم از نظر تشریحی شامل ٣ ناحیه به نام های:

١-طاق رحم

٢-جسم رحم

٣-گردن رحم می باشد.

مخاط داخلی مجرای گردن رحم دارای غدد ترشحی است که محیط درون گردن رحم را قلیانی می کند.

جداره درونی حفره رحم از مخاطی پوشیده که هر ماه دستخوش تغییراتی است که خود را برای قاعدگی آماده می کند.حفره رحم از  دو طرف در گوشه های بالایی خود به وسیله دو لوله به نام لوله های رحم مستقیما با محوطه داخلی شکم ارتباط دارد.

این لوله در فضای داخلی شکم متحرک و آویزان است و هنگام تخمک گذاری آماده گرفتن تخمک میشوند.با باز بودن لوله های رحم محیط خارج از راه مهبل و حفره داخلی رحم با فضای درونی شکم ارتباط مستقیم پیدا کرده و در زمان نزدیکی و موقعیت مناسب عمل گشتن گیری(آمیزش تخمه مرد و تخمک زن)انجام می شود.

 

 

     د ستگاه تناسلی خارجی زن

 

کلیتوریس

عضوی است که در راس وستیبول واژینال قرار درد.در ساختمان آن ٢ جسم غاری و ١ حشفه ناقص دیده می شود و ریشه ی آن از ٣ توده بافت قابل نفوذ به نامهای شاخهای چپ-شاخهای راست و بولب وستیبول تشکیل شده است.از بافتی حساس ساخته شده و برای تحریک جنسی بسیار موثر است.

 

پرده بکارت

پرده بکارت که دهانه مهبل را می پوشاند از یک غشا ظریف گوشتی شکل گرفته است و در وسط این پرده معمولا سوراخی به اشکال و اندازه های مختلف وجود دارد.

سوراخ پرده بکارت به شکلهای:غربالی-نددانه ای-حلقوی٠حلالی و عمودی دیده میشود و گاهی نیز از ٢ سوراخ بزرگ که به وسیله پرده نازکی از هم جدا شده تشکیل گردیده است.

گاهی پرده بکارت بی سوراخ است که رفع این نقص به سادگی با یک عمل جراحی کوچک درمان می شود پرده بکارت در اولین نزدیکی پاره می شود.

 

غدد بارتولین

این غدد در ضخامت دیواره جانبی دهلیز می باشد و به هنگام تحریک از خود موکوسی تراوشی میکند تا محل برای مقاربت آماده شود.

 

غدد اسکن

این غدد در ضخامت پیشابراه و کلیتوریس به صورت غده ی پراکنده ی موکوسی دیده می شود.

 

لبهای بزرگ

در زن نزائیده ٢ لب باهم در تماس می باشند.لب های بزرگ در زیر قوس پوبیس به هم ملحق می شوند بعد از بلوغ مو بر آن می روید.لبها مهل ورودی مهبل را محافظت می کنند و از بافتهای چربی ساخته شده است.

 

لبهای کوچک

هر لب کوچک در طرف داخل لب بزرگ قرار گرفته است.لب های کوچک قبل از بلوغ در پشت لب های بزرگ مخفی است اما بعد از بلوغ به راحتی دیده می شود.

لبهای کوچک برخلاف لبهای بزرگ یکی از نقاط تحریک جنسی زن به شمار می رود.در فاصله بین دهانه بیرونی مجرای ادرار و زیر تپه ونوس ٢ لب کوچک به هم نزدیک شده و برآمدگی به نام کلیتوریس را به وجود می آورند که از حساسیت تحریک پذیری بسیاری برخوردار است.لبهاب کوچک بدون مو و مخاط آن مرطوب است.

 

 

 

 خودارضایی(استمناء)

هیچ نوع فعالیت جنسی دیگر بیشتر از استمناء مورد بحث قرار نگرفته.در مورد شیوع استمناء   در آمریکا حاکی است که تقریبا تمام مردها و سه چهارم زن ها زمانی در عمر خود استمناء نموده اند.

خودانگیزی جنسی دوران کودکی بسیار شایع است.بچه همان طور که در عمل انگشتان و دهان خود کاوش داردکنجکاوی در مورد آلت تناسلی خود را نیز طبیعتا ظاهر می سازد.

حدود ١۵ تا ١٩ ماهگی هر ٢ جنس خودانگیزی تناسلی را شروع می کنند.احساس های    لذت بخش از هر گونه لمس سبک ناحیه تناسلی حاصل می گردد.این احساس ها همراه با کنجکاوی معمول اندام خود علاقه ای طبیعی به لذت استمنایی در این دوره به وجود می اورد با نزدیک شدن دوره بلوغ و صعود ناگهانی هورمون های جنسی و رشد خصوصیات جنسی ثانوی کنجکاوی جنسی بیشتر شده و استمناء افزایش می یابد.

تصور اینکه زن و مرد در رابطه جنسی مشترک خود استمناء را به طور کلی کنار می گذارند درست است اما وقتی رابطه ی جنسی رضایت بخش نیست یا به علت بیماری یا فقدان یار جنسی امکان پذیر نیست.

خودانگیزی غالبا در خدمت ١ هدف انطباقی با ترکیب لذت حسی و رفع تنش به کار گرفته  می شود.

خودارضایی را می توان کسب لذت شخصی که معمولا به ارگاسم منجر می گردد به دست خود شخص تعریف نمود. آلفرد کینسی خودارضایی در در مردها شایعتر از زن ها می داند با این حال چنین تفاوتی احتمالا وجود ندارد.

دفعات خودارضایی از ٣ تا ۴ بار در هفته در نوجوانی تا ١ تا ٢ بار در هفته در بزرگسالی فرق می کند.

در میان افراد متاهل نیز نادر نیست و در این افراد به طور متوسط هر ماه یکبار روی می دهد. روش های استمناء در ٢ جنس و در افراد مختلف فرق می کند.شایع ترین نوع آن تحریک مستقیم کلیتوریس  یا آلت مردانه با دست یا انگشتان است.روش غیر مستقیم نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد مثل مالش به بالش یا فشار دادن ران ها به هم.

٣% زن ها میتوانند فقط با خیال پردازی به ارگاسم برسند.مردها و زن هایی بوده اند که با داخل کردن اشیا در پیشابراه به ارگاسم  رسیده اند و این اواخر ویبراتور دستی به عنوان وسیله ای برای خود ارضایی به وسیله ی هر ٢ جنس مورد استفاده قرار گرفته است.

 

شیطان لازم به ذکر است که در دین مقدس اسلام خودارضایی به طور فراوان و به شدت مورد نهی و نفی قرار گرفته تا بدانجا که انجام این عمل نوعی گناه محسوب شده و نیز دانشمندان و فقهای اسلام و علوم دینی این عمل را زشت و ناپسند و حرام تلقی کردند و توصیه نموده اند که انسان در تمام طول عمر خود باید از استمناء به طور جدی پرهیز نماید.قلب

 

   روش های جلوگیری از بارداری

 

 

1-قرص های ضد حاملگی

این قرص ها ترکیبی از هومون های زنانه استروژن و پروژسترون هستند که از آزاد شدن تخمک بارور شده جلوگیری می کند و از ملاقات و آمیزش اسپرم با تخمک جلوگیری بعمل     می آورد.

قرص های ضد حاملگی را باید به مدت 21 روز روزانه 1 عدد و از روز پنجم خونریزی قاعدگی شروع کرد.به تناوب 3 هفته قرص خورده      می شود 1 هفته از مصرف قرص خودداری   می گردد.

اما اگر اتفاقا 1 روز خوردن قرص فراموش شد روز بعد 2 قرص بخورید.قلب

 

2-روش های تزریقی

 یکی از روش های جدیدی که به تدریج در حال گسترش است روش جلوگیری از بارداری توسط تزریق آمپول جهت مصونیت 90 روزه است.

 

3-روش استفاده از کاندوم(کاپوت)

کاندوم پوشش پلاستیکی است که در مرد در هنگام نزدیکی تمام آلت خود را با آن می پوشاند.

این غلاف پلاستیکی مانع رسیدن اسپرم به داخل دستگاه تناسلی زن می شود و یکی از متداول ترین روش های جلوگیری  و پیشگیری از بارداری است.

کاندوم موجب تجمع مایع منی و جلوگیری از ورود آنها به داخل واژن می شود.مصرف کاندوم با مشکلاتی نیز ممی تواند همراه باشد از جمله:پاره شدن کاندوم-کم کردن حساسیت آلت و در نتیجه می تواند لذت جنسی را در مرد یا زن کم نماید.

 

4-روش حرارتی

تعیین درجه حرارت پایه بدن برای تعیین تخمک گذاری یکی دیگر از روش های جلوگیری از بارداری است در حالت طبیعی حرارت بدن هنگام عادت ماهانه بین 7/36-8/36 درجه در نوسان است.

در وسط سیکل یعنی مابین تخمک گذاری درجه حرارت بدن ناگهان افزایش پیدا کرده و ته شروع قاعدگی بعدی در حدود 1/37 الی 2/37 درجه بال می رود.چون افزایش ناگهانی حرلرت بدن 1 تا 2 روز پس از آزاد شدن تخمک اتفاق می افتد بنابراین می توان به کمک اندازه گیری درجه حرارت بدن زمان تخمک گذاری را مشخص نمود.

 

5-روش دوره مطمئن

عدم نزدیکی در روزهای باروری زن است.زن و مرد باید از ایام تخمک گذاری کاملا آگاه باشند.قابلیت بارور شدن تخمک از 6 تا 12 ساعت و عمر اسپرم 2 تا 3 روز است.

 

6-روش نزدیکی منقطع

مرد قبل از انزال خود را پس می کشد و از ریختن اسپرم در داخل مهبل زن جلوگیری     می کند.روش فوق کاملا مطمئن نیست چون تمام مسئولیت با مرد است.ادامه دائمی این روش به عقیده عده ای از پزشکان عوارض روانی-جسمی برای مرد ایجاد می کند.

 

7-روش دوش گرفتن

شستشوی داخل واژن بلافاصله بعد از مقاربت با محلول بسیار رقیق سرکه یا آبلیمو در آب و مواد شستشودهنده دیگر است.

8-حلقه های واژینال

این حلقه به مدت 3 ماه مصونیت ایجاد می کند.این حلقه ها به وسیله شخص در واژن گذاشته می شود.

9-روش تقویمی کناوس-اوژنیو

ثبت مرتب ایام قاعدگی فاصله ی دوران ماهانه را طی 1 یا 2 سال به طور متوسط به دست می آورند و با مشخص کردن زمان تخمک گذاری از نزدیکی جلوگیری می کنند.

10-روش استفاده از کرم-ژله-شیاف و قرص های کف کننده

این مواد که امروزه استفاده می شود دارای ترکیباتی هستند که خطر و صدمات موضعی نداشته و در صورت وجود حساسیت به سادگی قابل درمان است.

11-روش هیسترکتومی

این روش برای خانم هایی که آرزوی هیچ بچه دیگری ندارند روش مناسبی است.بستن لوله فالوپ شایع ترین روش عقیم سازی زن است و بروز بیماری های رحمی با این عمل کاهش  می یابد.برای رسیدن به لوله ها 4 راه اصلی وجود دارد:

1-راه واژن 2-راه رحم  3-راه شکم  4-راه مغبنی

12-روش وازکتومی

این روش روی مردها به کار می رود و با 1 عمل کوچک مجرای کانال دفران قطع شده تا از عبور اسپرم جلوگیری شود.این عمل را می توان در مطب با بی حسی موضعی انجام داد.

13-جلوگیری از بارداری از طریق جراحی یا بستن لوله

بستن لوله رحمی روشی است که امروزه با تکنیک های مختلف انجام میشود و مانع رسیدن اسپرم و تخمک به هم می شود.

14-روش استفاده از دیافراگم

این وسیله در داخل واژن زن قرار می گیرد و قسمت قدامی آن با پشت استخوان عانه جفت می شود دیافراگم می تواند در صورت تمایل تا 6 ساعت قبل از نزدیکی در محل خود قرار داده شود.

15-استفاده از اسفنج ها

اسفنج های دریایی طبیعی قبل از استفاده باید با آب مرطوب شود سپس در عمق واژن قرار داده شود.

16-روش آی-یو-دی

روش داخل رحمی یا آی-یو-دی اجسام پلاستیکی خاص هستند که به وسیله ابزار مخصوصی در رحم قرار دارند.معمولا این ابزار را به مدت زیاد در رحم می گذارند ولی حداقل هر ماه یکبار باید توسط پزشک کنترل شود.

نویسنده : ساناز جوجو ; ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک